Zakelijkelijn
Image default
Bedrijven en samenleving

Hoe kan je afval op kantoor zo goed mogelijk scheiden?

Op kantoor kan een groot deel van het afval gescheiden worden in verschillende categorieën, zoals papier, plastic, glas, organisch afval en restafval. Wanneer je als bedrijf milieubewust wilt zijn, is het ook van belang dat je het afval op een zo goed mogelijke manier inzamelt. Hieronder zijn enkele stappen die je kunt nemen om afval op kantoor zo goed mogelijk te scheiden. Ook kun je contact opnemen met de dienst afvalinzameling door Renewi

  1. Plaats afvalscheidingsbakken in verschillende kleuren in de kantoorruimte, zoals een blauwe bak voor papier, een groene bak voor plastic en een bruine bak voor organisch afval. Zorg ervoor dat de bakken duidelijk gemarkeerd zijn, zodat iedereen weet welke soort afval in welke bak hoort.

  1. Organiseer regelmatig afvalinzamelingspunten waar mensen hun afval kunnen achterlaten, zoals voor papier, glas en plastic. Dit maakt het gemakkelijker voor medewerkers om hun afval te scheiden en de juiste bak te vinden.

  1. Houd informatie- en sensibiliseringscampagnes, zoals het houden van een meeting of het plaatsen van borden rondom het kantoor, om de medewerkers te wijzen op de gevolgen van het niet goed scheiden van afval en hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzame oplossing.

  1. Voer het afval scheiden in alle vergader- en werkruimtes in. Dit kan door bijvoorbeeld afvalemmers voor papier, plastic en glas te plaatsen, zodat medewerkers hun afval direct na gebruik kunnen scheiden.

  1. Maak gebruik van recycling service voor specifieke afvalstoffen, zoals batterijen, lampen, of gebruikte toners. Sommige bedrijven komen speciaal hiervoor langs, dit maakt het gemakkelijker voor de medewerkers om deze afvalstoffen op een geschikte manier te verwijderen.

  1. Stimuleer medewerkers om ook thuis afval te scheiden, door informatie en tips over afvalscheiding mee te geven wanneer zij het kantoor verlaten.

Samenvatting

Door afval goed te scheiden, kunnen we ervoor zorgen dat de juiste materialen op de juiste manier worden verwerkt en gerecycled. Dit is goed voor het milieu en kan zelfs helpen bij het besparen van kosten. Op kantoor kan afvalscheiding een positieve impact hebben, zowel op milieuvlak als op economisch vlak. Het is daarom belangrijk dat iedereen in het bedrijf betrokken is bij de afvalscheiding.

 

https://www.renewi.com/nl-nl/zakelijk