Zakelijkelijn
Image default
Bedrijven en samenleving

Uitleg over de verloren was methode

De verloren was methode is een manier van produceren die ook bij metaalgieten in serie een ongelooflijke nauwkeurigheid toelaat. De naam geeft niet aan dat de methode lange tijd in onbruik is geweest, maar dat de benutte was tijdens het proces zelf verloren gaat. Wel wordt deze was na gebruik opgevangen en gereinigd voor hergebruik en is het daardoor een duurzaam onderdeel van het productieproces. Glas, metalen, zelfs juwelen kunnen met deze verloren was methode gegoten worden. Kunstwerken ontstaan met behulp van deze productiewijze en fabrieksmatig gezien is het mogelijk bijzondere legeringen en unieke ontwerpen van middelgroot tot uitermate klein als serie te gieten.

Een bijzonder productieproces

De verloren was methode is een productiewijze in het gieten van metaal die met uiterste precisie toch fabrieksmatig toegepast kan worden. Een andere naam voor deze productievorm is ceramic shell-gieten. Het woord ceramic wijst op de keramische buitenkant die gebruikt wordt als definitieve mal. 

Het begint allemaal met het maken van een prototype van het ontwerp. Daarvan wordt een mal, oftewel matrijs, uit aluminium of staal gemaakt. Die matrijs wordt vol gespoten met was. Dit gebeurt in een spuitmachine of met een techniek genaamd rapid prototyping. Nadat de was is afgekoeld wordt het wasmodel uit de matrijs geduwd en met de verwarmde plakzijde aan een wasboom geplakt. Dit is een gietkanaal met allemaal zijtakken waar later het gesmolten metaal in gegoten wordt. De wasmodellen zitten aan de uiteinden van die zijtakken bevestigd. 

Daarna volgt het maken van een keramische mal van de wasmodellen. Eerst ondergaan de wasbomen een grondige spoeling om een goede hechting aan de was te garanderen. Vervolgens worden de wasmodellen een aantal keren in een vloeibare substantie gedoopt voordat keramiekpoeder wordt toegevoegd. De combinatie van de vloeibare substantie en het keramiekpoeder vormt een vuurvaste mantel. Het drogingproces vindt in een droogkamer heel milieuvriendelijk onder invloed van lucht plaats.

Is de keramische mal zover gedroogd dan wordt de was gebruikt voor deze verloren was methode er met behulp van stoom uitgesmolten en na reiniging is de was grotendeels weer klaar voor hergebruik. De keramische mal wordt op hoge temperatuur in de oven gebakken. Daarmee verdwijnen niet alleen mogelijke wasresten, maar ontstaat ook een vuurvaste mantel geschikt voor vloeibare metalen. 

Specifieke eindproducten

Omdat de keramische mal na deze verloren was methode verwarmd is tot elfhonderd graden, voordat het metaalmengsel wordt toegevoegd gaat afkoeling relatief langzaam. Dat heeft als voordeel dat er geen thermische schok ontstaat en zelfs dun-wandige producten gegoten kunnen worden. Een verdere afkoeling verloopt geconditioneerd, afhankelijk van de legering.

Door deze verloren was methode is het mogelijk een groot aantal verschillende legeringen te gieten wat het uitermate geschikt maakt voor een groot aantal industriële toepassingen. Zo wordt de verloren was methodegebruikt voor gietprocessen in de auto-industrie, de luchtvaart, hijs- en pomp- en petrochemische industrie, maar ook binnen de voedsel – en farmaceutische wereld is het een beproefde methode.

De grote mate van nauwkeurigheid en gewenste betrouwbaarheid in combinatie met eisen gesteld aan het eindproduct vragen een minstens zo grote mate van productiezekerheid. De op maat gesneden toepassing van de verloren was methode voldoet aan die eisen met precisie en continuïteit.