Zakelijkelijn
Image default
Bedrijven en samenleving

Personeelstekort in de detailhandel: hoe lossen we het op?

Personeelstekort in de detailhandel: hoe lossen we het op?

Er is momenteel veel concurrentie op de retailmarkt en er wordt in grote getalen winkel personeel gezocht. Maar daar houdt het niet op, want ook op de arbeidsmarkt is er sprake van concurrentie. Nu de wereld herstelt van de pandemie en de horeca en winkels weer volop open zijn, zoeken alle branches tegelijkertijd naar medewerkers. Met de huidige krappe arbeidsmarkt is het lastig om goed personeel te vinden en de tekorten lopen op. Personeel wordt voor retailers steeds belangrijker. Niet alleen voor de verkoop aan klanten maar ook voor de ondersteuning van de retail operatie. Het aanpakken van het personeelstekort vraagt om snelle oplossingen. Wij geven drie mogelijkheden om deze tekorten tegen te gaan. 

Kwaliteit van het management

Wanneer er personeel gezocht wordt, behouden en ontwikkelt moet worden, wordt de kwaliteit van het management steeds belangrijker. Het managementteam moet duidelijk voor ogen hebben wat belangrijk is voor hun werknemers en dat vervolgens zo goed mogelijk aanbieden. Vooral bij jongere generaties verschuiven hier de prioriteiten. Werkinhoud en salaris zijn nog steeds belangrijk, maar het gaat ook om uitdagingen, vrijheid in het werk en ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Ook als personeel eenmaal ‘aan boord’ is, moet het management steeds met hen in gesprek over wat belangrijk is. Juist met de grote tekorten in de detailhandel in het behouden van personeel van groot belang. Ontwikkeling en training van medewerkers is dus belangrijk, niet alleen om personeel te binden maar ook om medewerkers met potentie zelf te kunnen opleiden en vormen.

Een sterke brand voor je onderneming 

Bij retailers is een goede ‘branding’ belangrijk om klanten te verleiden om te kopen. Klanten hebben immers veel keuzes voor de aankoop van producten en diensten, zowel online als offline en een sterk, aansprekend en onderscheidend merk helpt kiezen. Precies hetzelfde geldt voor het aantrekken van personeel. Deze hele groep werkzoekende heeft momenteel een overschot aan keuze in werkgevers. Juist daarom moet de retailer deze mensen verleiden met hun merk. De ‘merkwaarden’ van de retailer kunnen hierin ondersteunen en de positie van de retailer als werkgever op de arbeidsmarkt versterken. De medewerkers zijn dan namelijk trots om voor je te werken.

Lokale differentiatie van het personeelsbestand

‘All business is local’ is een bekend credo en het geldt net zo goed voor de retailsector. Retailers spelen hier vaak op in door hun formule af te stemmen op lokale marktomstandigheden, bijvoorbeeld door meerdere ‘formats’ van de formule waarbij grootte en inhoud van de winkel aansluiten bij de lokale marktvraag.

 

Net als bij branding is vanuit de optiek van het aantrekken van personeel de lokale differentiatie relevant. Door goed te kijken naar wat een winkel nodig heeft, kan de retailer in een veel grotere vijver van kandidaat-personeelsleden vissen, wat de kans op succes vergroot. Zo kan bijvoorbeeld voor de Engelssprekende personeelsleden in Amsterdam gekeken worden naar arbeidsmigranten of asielzoekers.

 

https://zakelijkelijn.nl/personeelstekort-in-de-detailhandel/