Zakelijkelijn
Image default
Zakelijke dienstverlening

Letselschade door gladheid of verkeersongeval

Letselschade gerelateerd aan het weer, vooral wanneer het gaat om glij- en valpartijen door gladheid, is een complex en interessant juridisch onderwerp. Dit essay verkent de aansprakelijkheid, de vereisten voor het aansprakelijk stellen van een partij en de bewijsvoering in dergelijke situaties.

Aansprakelijkheid bij letselschade door gladheid

In Nederland wordt de aansprakelijkheid voor letselschade geregeld door het Burgerlijk Wetboek. Wanneer iemand uitglijdt en letsel oploopt, zoals een gebroken arm of pols, op het erf van iemand anders, dan komt de vraag van aansprakelijkheid aan de orde. Deze situatie valt onder de noemer ‘onrechtmatige daad’, waarbij de bezitter van een opstal (bijvoorbeeld een huis met erf) aansprakelijk kan zijn voor letselschade veroorzaakt door gebrekkige opstal.

Criteria voor Aansprakelijkheid

  1. Gebrekkige Opstal: Er moet worden aangetoond dat het erf in een gevaarlijke toestand verkeerde, bijvoorbeeld door extreme gladheid die niet adequaat was aangepakt.
  2. Oorzaak van Letsel: Er moet een direct causaal verband zijn tussen de gebrekkige toestand van het erf en het opgelopen letsel.
  3. Voorzienbaarheid: De bezitter had redelijkerwijs maatregelen kunnen en moeten treffen om het risico te verminderen, zoals strooien van zout bij vorst.

Aansprakelijk stellen

Stap 1: Verzamelen van Bewijs

  • Documentatie van het Incident: Foto’s van de locatie en de specifieke omstandigheden ten tijde van het ongeval.
  • Medische Rapporten: Een medisch rapport dat het letsel en de mogelijke oorzaak bevestigt.
  • Getuigenverklaringen: Indien beschikbaar, verklaringen van getuigen die het ongeval hebben gezien.

Stap 2: Juridische Actie

  • Inschakelen van een Letselschadeadvocaat: Deze kan adviseren over de haalbaarheid en de beste aanpak.
  • Aansprakelijkheidsbrief: Een formele brief waarin de bezitter van het erf aansprakelijk wordt gesteld voor de letselschade.

Bewijsvoering

De bewijslast in deze gevallen ligt vaak bij het slachtoffer. Het is essentieel om overtuigend bewijs te presenteren dat de toestand van het erf direct heeft bijgedragen aan het ongeval. Dit kan onder meer door:

  • Visuele Bewijslast: Foto’s van de plek van het ongeval die de gladheid en de omstandigheden aantonen.
  • Deskundigenrapporten: Soms is een rapport van een weersdeskundige of een veiligheidsexpert nodig om aan te tonen dat de situatie onveilig was.

De meerwaarde van een echte letselschade expert

De rol van gespecialiseerde letselschadebureaus moet wel benadrukt worden. Een voorbeeld hiervan is Schallenberg Letselschade, dat bekend staat om zijn expertise in het kosteloos bijstaan van slachtoffers van letsel door uitglijden, mits kan worden bewezen dat een ander verantwoordelijk is voor het ongeval.

Schallenberg Letselschade heeft een brede expertise, niet alleen beperkt tot ongevallen door gladheid. Ze behandelen ook letselschadezaken die voortkomen uit verkeersongevallen. Een veelvoorkomend scenario is bijvoorbeeld een auto die door gladheid te laat remt en tegen een ander voertuig aan glijdt. Dergelijke ongelukken kunnen resulteren in ernstige letsels, zoals een whiplash, wat langdurige fysieke en emotionele gevolgen kan hebben voor het slachtoffer.

De dienstverlening van Schallenberg Letselschade is landelijk. Ze bieden hun diensten aan door heel Nederland, waardoor ze een breed scala aan cliënten kunnen bereiken en ondersteunen. Hun aanpak is gericht op snelheid en efficiëntie, iets wat cruciaal is in letselschadezaken. Een van de manieren waarop ze dit bereiken, is door het aanbieden van video-afspraken. Dit stelt hen in staat om snel te schakelen en direct ondersteuning te bieden aan slachtoffers, ongeacht hun locatie.

De expertise van Schallenberg Letselschade in deze specifieke gevallen van letselschade is van onschatbare waarde voor slachtoffers. Hun kennis van de juridische aspecten van letselschade, gecombineerd met een cliëntgerichte aanpak, maakt hen tot een belangrijke bondgenoot voor diegenen die schade hebben geleden door de nalatigheid of fouten van anderen, zowel in gevallen van gladheid als in verkeersongevallen.

Ingewikkeld, maar niet onmogelijk – Vraag een Quickscan aan!

Letselschade door gladheid op iemands erf is juridisch gezien een ingewikkelde kwestie waarbij verschillende factoren zoals de toestand van het erf, de voorzorgsmaatregelen van de eigenaar en de omstandigheden van het ongeval een rol spelen. Slachtoffers moeten zorgvuldig bewijs verzamelen en overwegen juridische hulp in te schakelen om hun zaak te ondersteunen. Aansprakelijkheid is niet altijd eenvoudig te bewijzen, maar met de juiste aanpak en ondersteuning kan gerechtigheid worden verkregen.

Voor iedereen die twijfelf of ze aanspraak kunnen maken op letselschade vergoeding? Vraag dan gauw de gratis letselschade quickscan aan en komt meteen te weten of jouw zaak kans van slagen heeft. Dit is volledig GRATIS EN VRIJBLIJVEND!

 

Vraag nu gratis advies
https://schallenberg-letselschade.nl/