Zakelijkelijn
Image default
Zakelijke dienstverlening

Een jaarrekening maken?

Een jaarrekening is nodig voor iedere ondernemer die een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Een jaarrekening is een soort financieel eindverslag van je bedrijf. Hierin beschrijf je wat je zakelijk hebt gedaan in dat boekjaar. Je maakt je financiële balans op waarbij je precies ziet hoe het gaat met je bedrijf. Deze jaarrekening moet jaarlijks gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel.

De jaarrekening moet goed aansluiten op de zakelijke administratie. Hierin staan alle bewijzen van inkomsten en uitgaven. Denk aan facturen, bankafschriften en losse bonnetjes die hier allemaal voor nodig zijn om dit bij te houden.

Een jaarrekening opstellen kan zeker ingewikkeld zijn voor een beginnende ondernemers, daarom wordt het vaak uitbesteed aan een accountantskantoor. Je kan uiteraard ook zelf de touwtjes in handen nemen en het zelf proberen. Hiervoor is het wel nodig om enige kennis te hebben van belastingen en wetgevingen. Grote bedrijven zijn hierbij wel verplicht om de jaarrekening goed te laten keuren door een belastingadviseur of accountant. Qua tijdsinvestering is het waarschijnlijk ook handiger om dit proces uit te laten besteden.

In een jaarrekening zitten drie onderdelen:  de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting. De balans is een momentopname van de financiële status van het bedrijf. Op de winst- en verliesrekening staat aangegeven welke inkomsten en uitgaven zijn geweest het afgelopen jaar. In de toelichting staat bijvoorbeeld hoeveel werkzame personen er zijn binnen het bedrijf en hoe de balans is opgesteld.

Sinds 2016 moet een deponering verplicht digitaal. Hoe de jaarrekening gedeponeerd wordt ligt aan de grootte van het bedrijf. De deadline voor jaarrekeningen kunnen verschillen, maar in principe houdt de Kamer van Koophandel de regel aan dat de jaarrekening uiterlijk acht dagen na de vaststelling moet worden gedeponeerd. In principe regelt de accountant dit allemaal voor je, wanneer deze zaken uitbesteed worden.

http://weanaaldwijk.nl