Zakelijkelijn
Image default
Financiële diensten

Werknemerspensioen aanbieden of niet?

U kunt ervoor kiezen een werknemerspensioen aan uw werknemers aan te bieden. Of niet? Er zitten voor- en nadelen aan en die worden in dit artikel beknopt besproken. 

Voordelen aanbieden werknemerspensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde dat kan bijdragen aan het aanblijven van uw werknemers. Tevens kan een pensioenregeling het aantrekken van nieuwe werknemers vergemakkelijken. Steeds vaker vergelijken sollicitanten niet alleen het salaris en de werkzaamheden tussen u en de huidige werkgever maar ook het pensioen. Ze kijken dus naar hun tegenwoordige en toekomstige loon. Want dat is pensioen, een toekomstig loon. 

Het is een verstandige tendens dat zij pensioen steeds meer meenemen in hun overweging wel of niet van baan te wisselen. Temeer omdat hoe later een eventueel pensioentekort wordt gerepareerd hoe duurder. Wat te doen met pensioenadvies voor ondernemers? Daar kom ik op terug. Eerst een aantal nadelen van pensioen.  

Nadelen pensioen

Er zit een prijskaartje aan het aanbieden van pensioen. Hoe beter het pensioen, hoe duurder het wordt. Zeker als u geen volledig pensioen aanbiedt is het verstandig en gepast de werknemers daarop te wijzen. Of u biedt wel een volledig pensioen aan en laat werknemers daar ook aan meebetalen. Er zijn vele varianten mogelijk. Het gaat erom dat de uiteindelijke keuze te begrijpen en volledig transparant is. Dan is zij van toegevoegde waarde.  

Een sollicitant die u graag wilt hebben kent de inhoudelijke pensioenverschillen vaak niet. Hij kijkt vaak alleen naar zijn eigen bijdrage. Dat zegt niets, de premie-inleg van de werkgever is belangrijker om (mede) een inschatting van de aanbieding te maken. 

Voor u de taak dit onderwerp en verschillen meteen transparant te delen. Een eventueel verschil kunt u compenseren in loon. Niet direct in pensioen want als u deze voor slechts één persoon wil verbeteren moet u dat ook voor de andere werknemers doen. Iedereen die onder dezelfde functiegroep valt. Ingewikkeld? Zeker. Echter niet gevreesd, het is uitvoerbaar te krijgen en kan veel voordelen bieden.  

Hoe verder? 

De administratieve lasten worden steeds minder, maar door de vele wettelijke wijzigingen kunt u er druk mee zijn. Voordat u zich gaat oriënteren is het ook belangrijk te weten of u nog steeds niet onder een verplicht gesteld pensioenfonds valt. Een onafhankelijk pensioenadviseur heeft geen belang in het afsluiten van een nieuwe pensioenregeling maar wel in het beste advies voor u.