Zakelijkelijn
Image default
Energie

Hoe gaat Nederland met energietransitie om?

Wat verstaat Nederland onder energietransitie?

Ook in Nederland gaat men steeds meer zien in de noodzaak van energietransitie. In naam van het klimaat worden beslissingen genomen die moeten zorgen voor de houdbaarheid van een leefbaar milieu. Energietransitie is hierin een grote factor. Deze term is een samenvoeging van de termen energie en transitie. Hiermee wordt bedoeld dat er een verschuiving plaatsvindt in de wereld van energiebronnen. De focus ligt hier op het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen en op het aanwakkeren van gebruik van duurzame bronnen. Energietransitie in Nederland is een belangrijke verschuiving die mondjesmaat plaatsvindt.

Duurzame bronnen: wat zijn dat precies?

Fossiele brandstoffen kennen we allemaal. Deze zijn in het begin van de 20e eeuw ontdekt. Omdat er extreem veel beschikbaar van was werd dit in grote getale gebruikt. Het was goedkoop en makkelijk. Tegenwoordig zien we in Nederland in dat een energietransitie wel degelijk nodig is. In plaats van de schadelijke stoffen zoals diesel, aardolie, gas, koolzaad en anderen wordt er nu gefocust op schonere bronnen. Dit worden duurzame bronnen genoemd. Er bestaat een verschil tussen duurzame bronnen en hernieuwbare bronnen. Laatstgenoemde zijn bronnen die continu te herproduceren zijn. Duurzame bronnen zijn bronnen die naast hernieuwbaar tevens niet schadelijk zijn voor het milieu. Dit is waar we in Nederland met energietransitie op inzetten. Voorbeelden van duurzame bronnen zijn zonne-energie, waterenergie, tweede generatie bio-energie, warmte-energie en windenergie.

Waarom heeft Nederland energietransitie nodig?

Voor een lange periode hebben we veelal geleefd op fossiele brandstoffen. Deze zijn slecht voor het milieu. Bij verbranding van deze stoffen ontstaan namelijk schadelijke gassen en stoffen. CO2 is hiervan het grootste voorbeeld. De vele voertuigen op de Nederlandse wegen hebben vaak nog een verbrandingsmotor die werkt op diesel, benzine of gas. Mede door de files die in Nederland frequent voorkomen wordt de uitstoot van schadelijke stoffen verergerd. Je moet namelijk de motor draaiende houden en continu een beetje gas bijgeven. Dit stoot over het algemeen meer CO2 uit dan wanneer je harder rijdt. Om dit tegen te gaan zijn er al meer en meer oplossing te vinden. Hybride auto’s, bussen op waterstof, elektrische trams en ga zo maar door. De energietransitie is in Nederland al even geleden in gang gezet.

Zijn er doelstellingen voor het klimaat?

Toch is Nederland nog niet waar het wil zijn als je kijkt naar energietransitie. In 2030 moeten we 49% minder uitstoot hebben dan in 1990. En in 2050 ligt dit percentage op 95%. Om deze doelstellingen te behalen is het belangrijk dat we met zijn allen blijven inzetten op de mogelijkheden die ons milieu groener en schoner maakt. We moeten dit doorzetten als we willen dat het op de lange termijn ook resultaat geeft. Samen zorgen we voor een soepele energietransitie in Nederland.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/